Piedījāmies A/S “Sadales tīkls” ikgadējajās operatoru mācībās – mūsu stendā varēja apskatīt unikālo un daudzpusīgo Huddig un Hyundai zemes rakšanas tehniku.